Vandringsleder i Sverige

Landskapet Medelpad erbjuder många vackra vandringsleder. Här kan du läsa mer om några av dem.

St Olavsleden

Denna led startar i Selånger i Medelpad vid Bottenviken och fortsätter sedan hela vägen till Nidarsdomen och Atlanten i Norge. Ledens totala längd är 564 km. Leden anlades på 1970-talet och bar fram till 2012 namnet MittNordenleden. Totalt passerar leden 11 kommuner och 2 länder. Det nuvarande namnet kommer från Olav den helige som började sin karriär som viking för att sedan konvertera till kristendomen och bli Norges konung för att efter sin våldsamma död bli helgonförklarad. Han är begravd i Nidarosdomen i Trondheim, vid ledens västra ände. Leden är markerad med det kors som bär namnet St Olavssymbolen.

Gusturleden

En led som det både går att vandra och rida på som totalt är 40 km lång. Du följer den orangea färg som träd och stolpar är markerade med för att hålla dig på denna led. Stolpar med en orangemålad hästsko fungerar som färdriktningsvisare vid vägskäl, tån på hästskon pekar ut rätt riktning.

Kronvägen

En gammal vandringsled mellan två kyrkor, den ena belägen i Ljustorp och den andra i Indal. En lättvandrad led vars hela längd är ca 20 km. Du kan parkera vid Röjesjön och där hittar du även en informationstavla. Några kilometer väster om röjesjön hittar du en av Norrlands äldsta tallar, som bär namnet ”Stortallen”. Trädet är ca 700 år gammalt, har en omkrets av 3,7 meter vid roten och är ungefär 25 meter högt.

Frötuna fäbodstig

En kort men vacker fäbodstig som sträcker sig 7,2 km från Hamre by till sjön Aspen. En promenad längs denna led transporterar dig genom skog, myrmark och förbi vackra fäbodar. Via en avstickare från  fäbodstigen kommer du till Delldéns källa. ”Doktor Delldén” praktiserade sin egen form av läkekonst, vilket han var vida kända för under sin levnadstid på 1800-talet.