Över hela Sverige hittar du vandringsleder, röjda, upptrampade och oftast utmärkta leder avsedda för motion och rekreation. Vi kommer gå igenom några av de mest kända vandringslederna i Norrland nedan samt ge tips.

Några grundläggande råd:

  1. Du bör aldrig vandra ensam framförallt inte i fjällen där vädret växlar fort.
  2. I de stugor du passerar så finns gästböcker där du förutom ditt namn bär skriva ner din planerade rutt och nästa destination. Detta underlättar sökarbetet om du går vilse eller om olyckan skulle vara framme.

Lappland:

Kungsleden – Sveriges äldsta vandringsled

Denna led är 425 km lång och sträcker sig mellan Abisko i norr och Hemavan i söder. Beroende på vilken del av leden du vandrar om du nu inte går hela så kan du välja mellan att sova i tält eller i någon av de fjällstationer som finns längs vägen. Kungsleden började anläggas år 1900. Rutten lär enligt sägen ha dragits upp av Svenska Turistföreningens dåvarande sekreterare Louis Améen som drog ett sträck på en karta mellan Torne Träsk och Kvikkjokk. Han lär samtidigt ha sagt ”Här ska bli kungsvägen genom Lapplands fjällvärld”. Den första delen av leden som röjdes var sträckan mellan Abisko och Kvikkjokk. De första fjällstugorna som upprättades längs leden var en vid Abiskojaure samt en vid Kebnekaise, båda 1907. Namnet Kungsleden användes första gången 1928 av STF. Sin nuvarande sträckning fick leden när den förlängdes från Ammarnäs till Hemavan 1975. Bra platser att börja eller sluta sin vandring längs Kungsleden är Abisko, Nikkaluokta, Saltoluokta, Kvikkjokk, Ammarnäs och Hemavan. Hela leden finns uppdelad på 6 olika specialkartor som finns att köpa på fjällstationerna samt på kart- eller bokhandel. STF ger dig även turförslag som är anpassade för en veckas vandring.

Att vandra längs Kungsleden är varierande och svårighetsgraden varierar beroende på vilken del av leden du väljer att vandra. Det finns sträckor lämpliga för nybörjare och även delar av leden som det är bättre att ge sig på när du har mer erfarenhet av att vandra. De flesta går leden under sommarhalvåret. Vill du bo i tält och träffa få andra vandrare passar de sträckor som ej har fjällstationer bäst. Ett exempel på en sådan sträcka är den del av leden som går mellan Kvikkjokk och Jäkkvik. Flera av de fjällstationer du hittar längs leden är bemannad även under vissa delar av vinterhalvåret (normalt mars-april). Ett tips om du inte är så erfaren och vill vandra längs leden på vintern är sträckan mellan Abisko och Kebnekaise.

Vandring i natur - Fritidshuset

Nordkalottleden

Denna led sträcker 800 km genom Sverige, Norge och Finland. Denna del som går genom Sverige är 350 km lång. Den svenska sträckan sträcker sig mellan Kvikkjokk i söder och Kaurtokeina i norr. Flera delar av leden sammanfaller med andra leders sträckning, däribland Kungsleden och Padjelantaleden. Totalt så passerar Nordkalottleden nationsgränserna 10 gånger. Denna led är krävande med ofta långa sträckor mellan stugorna. Eget tält är därför ett måste om du väljer att vandra hela eller delar av denna led. I Sverige är leden markerad med röda korsstolpar samt med Nordkalottskyltar, i Finland med ca 40 cm höga stolpar med orange markering och i Norge är leden markerad med målade stenrösen.

Padjelantaleden

Denna led är ungefär 150 km lång och sträcker sig mellan Kvikkjokk och Änonjalme/Vaisaluokta i Lappland. Namnet kommer från att delar av leden går igenom Padjelanta nationalpark. Denna leds svårighetsnivå är relativt låg och det finns övernattningsstugor och enklare provianteringsmöjligheter utmed hela ledens sträckning. Stugorna utanför nationalparken förvaltas av STF medans de stugor som är belägna i nationalparken förvaltas av områdets samer. Sträckorna Kvikkjokk-Tarrekaise och Staloluokta-Vaisaluokta är gemensamma med Nordkalottleden. Sträckan mellan Staloluokta och Arasluokta beräknas vara den vackraste. Den södraste delen av leden efter Tarraluoppal går ner i björkskogen.

Mer om Padjelanta nationalpark

Detta är Sveriges största nationalpark med en yta av 1984 km². Parken inrättades 1963, namnet Padjelanta betyder ”det högre landet”. Du kan i parken njuta av vida utsikter över fjälllandskap med många stora sjöar och en rik flora. I parken finns den mest otillgängliga platsen i Sverige även kallad landets otillgänglighetspol (N67 18.199 E17 05.989). Vid den är det 5 mil till närmaste väg i alla riktningar. Den högsta punkten i parken är Jeknaffo/Jiegnáffo som har en höjd av 1836 m.ö.h. Här kan du vid klart väder se ända till Atlanten och Lofoten. Parken är belägen i Jokkmokks kommun och är en del av världsarvsområdet Laponia. Större delan av parken är belägen ovanför trädgränsen. Bland de många sjöarna i denna nationalpark hittar du bl.a. Virihaure som räknas till en av den svenska fjällvärldens största och vackraste sjöar. Den artrika floran kommer sig av att att det finns stråk av kalkrika bergarter i marken.